Søknadsfrist: 26. juni

Underverksmester, bilavdelingen: Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag?

Søndre Vestfold fengsel

Om arbeidsgiveren

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er "Straff som endrer" og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

Region sør omfatter fengsler og friomsorgskontor med nærmere 700 ansatte i Buskerud, Vestfold og Telemark. Regionadministrasjonen ligger i Tønsberg.Søndre Vestfold fengsel har ca. 62 ansatte og er organisert i to avdelinger, Berg avdeling og Larvik avdeling. Berg avdeling er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå (åpent fengsel). Avdelingen har et allsidig utdannings- og arbeidstilbud for inntil 48 innsatte. Larvik avdeling er en avdeling med høyt sikkerhetsnivå. Målgruppen er ungdom i alderen 18-23 (25) år. Avdelingen har 16 plasser. Søndre Vestfold fengsel har et høyt faglig nivå og legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid.

Søndre Vestfold fengsel - fast stilling som underverksmester ved bilavdelingen

Om stillingen

Søndre Vestfold fengsel, Berg avdeling har ledig en fast 100 % stilling som underverksmester (sko 0278) ved vår bilavdeling. Bilverkstedet er et godkjent bilverkssted 01 i tillegg til hjulutrustning og bilpleie. Bilverkstedet sysselsetter daglig innsatte med arbeidstrening og opplæring innenfor bilfagene.

En underverksmester har faglig ansvar og skal følge opp og kvalitetssikre at arbeidet som utføres er i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift. En underverksmester skal ha evne til å se sammenhengen mellom egne oppgaver og øvrige fagområder.

Underverksmester skal ha evne til å lede opplæring, sysselsetting og oppfølging av innsatte og ansatte og ta selvstendige beslutninger innen eget arbeidsområde.

Underverksmester er stedfortreder for verksmester ved ferie og fravær. Det er derfor en forutsetning at du er godkjent eller har de kvalifikasjoner som kreves for å bli godkjent som teknisk leder av Statens vegvesen.

Arbeidsoppgaver

 • i samarbeid med ansatte og innsatte på verkstedet bidra til å nå avdelingens produksjonsmål
 • veiledning, opplæring og motivering av innsatte i arbeidet på verkstedet
 • aktiv deltakelse i sosialfaglig arbeid med innsatte
 • bidra i det tverrfaglige samarbeidet i enheten, herunder samarbeid med øvrige avdelinger og eksterne samarbeidspartnere (skole, NAV m.fl.)
 • være en aktiv medspiller i den faglige og sikkerhetsmessige utviklingen av Berg avdeling

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområder.

Utdanning og erfaring

Vi ønsker deg som har

 • fagbrev som bilmekaniker lette eller tunge kjøretøy og som minimum har hatt relevant arbeid i minst 5 av de siste 10 årene
 • er godkjent EU-kontrollør
 • førerkort kl BE
 • kunnskap og erfaring i bruk av dataverktøy
 • erfaring fra opplæring og veiledning er ønskelig

Det vil være en fordel om du har el-bilkurs og god erfaring med diagnoseverktøy.

Den som ansettes må gjennomføre intern opplæring i fysisk maktanvendelse og være villig til å gjennomføre kriminalomsorgens verksbetjentutdanning.

Personlige egenskaper

 • evne til å lede, motivere og utvikle kompetanse hos andre
 • evne til å ta initiativ, nytenkning og til å inspirere
 • evne til å arbeide selvstendig, målrettet, systematisk og tilegne seg ny kompetanse
 • interesse for rehabiliterings- og relasjonsarbeid
 • samfunnsorientert og med evne til å motivere mennesker i vanskelige livssituasjoner

Vi ønsker deg som har personlige egenskaper i tråd med etatens verdier: Åpenhet, trygghet og nytenkning.

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen som underverksmester (sko 0278) lønnes fra kr 557 100 - 594 500 pr år. Dette tilsvarer pr i dag ltr 57-61. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Endelig lønnsplassering fastsettes med bakgrunn av kvalifikasjoner
 • de første 6 månedene regnes som prøvetid

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til verksmester Tor Alexander Baltzrud, tlf 33 20 71 18 / 90 99 92 80.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på denne siden. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Tor Alexander Baltzrud
Stillingstittel: Verksmester
Telefon: 33 20 71 18

Stillingsinformasjon

Stillingsform: Fast
Søknadsfrist: 26. juni
Arbeidssted: Tønsberg